Kalajoen Junkkarit ry

 

 

TOIMINTAKERTOMUS  2006

 

Kalajoen Junkkarien toimintavuosi painottui aikaisempien vuosien tapaan jaostojen vahvaan omaan

toimintaan.  Kaikissa jaostoissa panostettiin lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluun.  Kalajoen Junkkarien jaostoissa toimii kaikkiaan yli 260 lisenssin lunastanutta aktiiviurheilijaa eri ikäluokissa.

 

Kalajoen Junkkarien urheilijat menestyivät useassa lajissa piiritasolla hyvin.  Keski-Pohjanmaan maljan kiertopalkinnon seura sai vuodeksi haltuunsa yleisurheilun ja hiihdon miesten ja poikien pm-kisojen pisteillä Menestystä tuli myös valtakunnallisesti ja syyskokouksen yhteydessä palkittiin SM-mitalin saaneet urheilijat:

Miika Antti-Roiko, Rami Roukala, Minna Nauha,  Maria Saari,  Iikka Rahkola, Tuomas Rahkola,  Eemi Apuli, Heikki Niemi,  Heikki M Niemi, Jenni Vetoniemi,  (painonnosto), Katri Mustola (yleisurheilu).

Helge Hämeenkorven lahjoittaman kiertopalkinnon kehittyneimpänä nuorena urheilijana sai  Katri Mutsola ja Helge Hämeenkorven palkinnolla vuoden parhaana pikajuoksijana palkittiin Katri Mustola.

Kuntojaosto palkitsi lisäksi aikuisliikkujana Irene Pasasen ja nuorena urheilijana Juho Nikulan.

 

Jaostojen toimintaa on ollut auttamassa suuri joukko paikkakunnan yhteistyökumppaneita, joiden

taloudellinen tuki on ollut tärkeää järjestettäessä eri kilpailuja tai jaostojen osallistuessa urheilijoiden

kilpailukulujen ja harjoittelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen.

 

Seuratoiminnan kehittämiseen saatiin Nuori Suomen tukirahaa yhteensä 7.000 euroa.

 

Yhteistyö kaupungin liikuntatoimen kanssa sujui jälleen hyvin, apua saatiin sekä kilpailujen järjeste-

lyihin että liikuntapaikkojen ylläpitoon.

 

Toimintavuoden aikana on hiihtomajan piha-alueelle rakennettu grillikota ja pystytetty lapsille tarkoitettuja erilaisia kiipeily- ym. välineitä. Hanke on toteutettu yhteistyössä Kalajoen kaupungin

kanssa ja hankkeeseen on saatu Leader - avustusta.  Punttisalin laajennustöitä on jatkettu ja ne

saadaan valmiiksi kesään 2007 mennessä.  Seuran omarahoituksen lisäksi hankkeeseen on saatu avustusta kaupungilta ja lääninhallitukselta.  Kaikkiaan mukaan lukien talkootyön osuus em. hankkeiden kustannukset nousevat noin 120.000 euroon.  Punttisalin laajennuksen talkootöihin on

pääsääntöisesti osallistunut painonnostojaosto lähijoukkoineen.  

 

Seuran tulos oli viime vuodelta  positiivinen. Kaikkien jaostojen talous on ollut kunnossa. 

 

Johtokunta kiittää kaikkia kuluneen toimintavuoden aikana seuratoiminnassa mukana olleita.

 

Kalajoella 15.5.2007

 

 

Kalajoen Junkkarit ry

Johtokunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Johtokunnan kokoonpano 2006

 

       Pertti Sarkkinen, puheenjohtaja

       Eija Mäkelä, varapuheenjohtaja

       Marjaana Juola, sihteeri

       Muut jäsenet: Reijo Perander (vastaa mainosjakelusta), Eila Juola (naisjaosto, varajäsen),

       Annukka Virkkala (yleisurheilujaosto), Tapio Penttilä (kuntojaosto), Tuomo Mustola (yleis-

       urheilujaosto), Timo Nauha (painonnostojaosto), Helvi Pajala (hiihtojaosto, varajäsen),

       Aija Tilvis (suunnistusjaosto).

       Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2007 uutena jäsenenä Eija Vasankari Eija Mäkelän tilalle ja

       Tommi Känsäkangas Annukka Virkkalan tilalle.  Muut erovuorossa olleet jäsenet valittiin

        uudelleen.

 

2.     Seuran kokoukset

        Tilikokous pidettiin 15.6.2005 hiihtomajalla.

        Syyskokous pidettiin myös hiihtomajalla 18.12.2006.

        Seuran johtokunta piti 5 kokousta.  Jaostot ovat pitäneet 3-5 kokousta vuodessa.

      

3.    Seura ja jaostot ovat osallistuneet piirin sekä lajiliittojen järjestämiin kokouksiin ja koulutus-

       tilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan.