Seuran syyskokous ja palkitsemistilaisuus 13.12.2022
SeuraJulkaistu: 23.11.2022 14.33

Seuran syyskokous ja palkitsemistilaisuus 13.12.2022

Kalajoen Junkkareiden sääntömääräinen syyskokous ja vuoden palkitsemistilaisuus järjestetään Safaritalolla (Merisärkäntie 10)
tiistaina 13.12.2022 klo 18.

Kokouksessa käydään läpi seuran sääntömääräiset asiat ja palkitaan vuoden menestyjiä.

Tarjolla kakkukahvit!

Tervetuloa!

Tästä pääset tutustumaan johtokunnan esitykseen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 2023.
Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2023.pdf

ASIALISTA

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta-ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous


Kalajoen Junkkarit ry

c/o Vivia Talouspalvelut Oy
Savisilta 1

84100 Ylivieska
Y-tunnus 0185922-0

Yhdistysrekisterinumero 120.904